Wyjście do parku

W tą sobotę  28.10 wychodzimy do parku Zwierzynieckiego w Bialymstoku w godzinach 10.00 – 12.00. Spotykamy się pod szkołą o 10.

Trzeba zabrać ze sobą poniższą zgodę:

Ja, niżej podpisany ………………………………………….. wyrażam zgodę na wyjście mojego dziecka ………………………………………….. w dniu 28.10.2017r. do Parku Zwierzynieckiego w Białymstoku wraz ze 103 Białostocką Gromadą Zuchową.

………………………,……………………………….………

Data i miejsce                   Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.