Poradnik Rodzica

<– Powrót

Dlaczego Twoje dziecko powinno należeć do ZHP…

Rozwój samodzielności i aktywności
Gromada zuchowa, drużyna harcerska, starszoharcerska, wędrownicza to doskonałe  miejsce aktywności dzieci i młodzieży. W drużynach dzieci i młodzież przygotowują się do aktywnego, dorosłego życia. Przez szkołę harcerską przeszło wiele znanych i cenionych osób, zajmujących dzisiaj ważne stanowiska w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Harcerska szkoła życia i harcerski system wychowawczy odciska trwałe, pozytywne  piętno na młodych ludziach i procentuje na całe dorosłe życie.

Atrakcyjny, dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży program
Program w drużynie zależy od potrzeb młodych ludzi jako jednostek, potrzeb całej grupy oraz pomysłowości drużynowego. W skali organizacji nie ma takich pozytywnych  rzeczy, których nie można robić w harcerskim mundurze.
Drużyny zajmują się działalnością artystyczną, ekologiczną, turystyczną, obronnością, ratownictwem medycznym, żeglarstwem. Są drużyny, które specjalizują się, w konkretnej działalności, ale większość  drużyn i środowisk harcerskich podejmuje wiele różnorodnych działań. Wielką siłą harcerstwa jest jego różnorodność. Nigdy nie zapominamy o patriotyzmie i szeroko rozumianych wartościach chrześcijańskich. Harcerstwo jest wspaniałą przygodą
.
Bezpieczeństwo
Związek Harcerstwa Polskiego dba o bezpieczeństwo swoich członków, podejmując liczne działania, w szczególności:
 • przeszkolenie instruktorów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Opracowane zostały w skalicałej organizacji standardy szkoleń, które musi przejść każdy podejmujący funkcję wychowawczą w organizacji
 • instruktorzy zobowiązani są do zdobywania uprawnień państwowych, niezbędnych do organizacji szczególnych form aktywności np: kierowników placówek wypoczynku letniego,  instruktorów żeglarstwa itp.
 • Działanie w zgodzie z państwowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wszyscy pełnoletni instruktorzy ZHP są również ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.
 .
Przykładowe cele działania drużyn harcerskich i formy ich realizacji 
Cele
Przykładowe rodzaje działań
Kształtowanie umiejętności podejmowanie decyzji
 • Zdobywanie stopni i sprawności harcerskich
 • Gospodarowanie kieszonkowym podczas obozów letnich, biwaków
 • Uczestnictwo w grach terenowych
 • Kierowanie zastępem
Nabycie i kształtowanie umiejętności pracy w grupie, ról grupowych, sposobów podejmowania decyzji )
Utrwalanie umiejętności funkcjonowania w grupie
Nauka podejmowania decyzji ze świadomością celów i wartości którym mają służyć
Podział na zastępy 6 osobowe
Przydzielania zadań zespołowych np. :

 • Zadania realizowane w małych grupach
 • Służba w kuchni podczas obozów letnich
 • Sportowe gry zespołowe
Wyrobienie samodzielności, nauka czynności wynikających z prac codziennych
 • Praca w zastępie służbowym: obieranie ziemniaków, mycie naczyń kuchennych, mycie własnej menażki, robienie kanapek, wykonywanie innych czynności pod opieką kucharki
 • Dbanie o własną higienę, pranie własnej odzieży
 • Utrzymanie porządku ma półce, w plecaku, sypialni,
Kształtowanie szacunku dla przyrody, ukazanie jej piękna, potrzeby jej ochrony, umiejętności wypoczywania na łonie natury
 • Wycieczka na najbliższe pola namiotowe, pokazanie dewastacji i zanieczyszczeń spowodowanych przez człowieka
 • Ognisko z udziałem straży leśnej i leśniczego, wyjaśnienie różnic pomiędzy parkiem narodowym, krajobrazowym, rezerwatem przyrody
Samorozwój zuchów i harcerzy wynikający z ich zainteresowań i potrzeb Nabywanie umiejętności poprzez realizację sprawności harcerskich np: Pierwsza pomoc, przewodnik po… , terenoznawca

Jak wygląda harcerska codzienność?
W pierwszym okresie działania w drużynie harcerskiej wszystko będzie dla dziecka nowe i nieznane. Dziecko będzie przeżywać ważne chwile: będzie uczęszczać na zbiórki (które odbywają się popołudniami, a najczęściej w soboty), złoży obietnicę zucha lub przyrzeczenie harcerskie, pojedzie na pierwszy biwak, obóz, będzie chciało mieć swój pierwszy mundur. Daty,  miejsca i godziny zbiórek i wyjazdów są znane z wyprzedzeniem i zawsze można zapytać o nie drużynowego. Niestety nie zawsze harcerska aktywność jest równie intensywna i bardzo regularna. Ze względu na swoją różnorodność- trudno ubrać ją w konkretne ramy czasowe (np. w każdy piątek od 16 do 18). Zawsze  ukoronowaniem harcerskiej pracy w ciągu roku szkolnego  jest udział w obozie letnim. Z czasem nastolatek angażuje się również w organizowanie harcerskiej pracy dla młodszych harcerzy. Często, około 17-18 roku życia zostaje instruktorem. Bycie instruktorem harcerskim jest nie tylko wspaniałą przygodą i wielką lekcją (czy inni rówieśnicy w wieku lat 19 zarządzają skomplikowanymi projektami, jakimi są rajdy czy biwaki? ). Jest też kolejnym krokiem do wychowania aktywnego społecznie i świadomego obywatela. Warto wspierać w tej działalności nasze dzieci.

Kim jest Zuch?
Zuch to najmłodszy członek ZHP, należący do gromady zuchowej, który ma nie mniej niż 6 i nie więcej niż 10 lat. Dla zucha kodeksem moralnym, przyjmowanym dosłownie, jest Prawo Zucha, które dzieci poznają na pierwszych zbiórkach i obligują się przestrzegać po złożeniu Obietnicy Zucha. Poprzez różnorodne, odpowiednio dobrane gry i zabawy zuchy nabierają dobrych nawyków, które powoli zaczynają tworzyć kręgosłup moralny małego człowieka. Wszystkie działania wychowawcze odbywają się pośrednio poprzez formę najbliższą dzieciom – zabawę. Wcielając się w doktorów, rycerzy czy czarodziejów dzieci jednocześnie przeżywają niezapomniane przygody i doskonale się bawią… Podczas zbiórek i innych przedsięwzięć gromady zuchy zdobywają sprawności i gwiazdki, które rozwijają ich zainteresowania i pomagają w zdobywaniu nowych umiejętności. Zuch, na którego mundurku pojawia się kolejny znaczek sprawności czy gwiazdka, czuje się dumny i dowartościowany, świadomy, że jest w czymś dobry i został za to doceniony. Kiedy rękawy mundurka powoli zaczną robić się za krótkie, a wszystkie zuchowe ścieżki okażą się dobrze znane to znak, że najwyższy czas, aby wkroczyć w szeregi harcerzy…

Zbiórki zuchów 103 BGZ
Zbiórki Zuchów odbywają się co tydzień w ustalony dzień o ustalonej godzinie.
W roku 2017/2018 zbiórki odbywają się w SOBOTY w godz. 10:00-11:30 w SP nr 6 na ul. Wesołej 11A  w Białymstoku.

Opłaty   

Szczegółowe informacje odnośnie składek w bieżącym roku zuchowym znajdziecie tutaj.                                                                                                              

Zezwolenie i regulamin
Drodzy Rodzice!
Waszym obowiązkiem jest wypełnienie zezwolenia, by Wasze dziecko mogło być członkiem drużyny i Związku Harcerstwa Polskiego. O takie zaświadczenie trzeba zapytać drużynową po zbiórce.